CASTOR

50 tekstów – auto­rem jest CAS­TOR.

Ot­rzy­mać od życia drugą szansę to znaczy mieć szczęście 

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 listopada 2011, 22:16

Brak nie oz­nacza pus­tki lecz zaniedbanie 

myśl
zebrała 8 fiszek • 24 października 2011, 23:43

Wszys­tko al­bo nic 

myśl
zebrała 11 fiszek • 21 lipca 2011, 20:58

Naj­gor­sze uza­leżnienie to ta­kie, które­go nie widać. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 czerwca 2011, 23:46

Urodziłem się for­malny ale nie idealny. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 26 maja 2011, 16:52

Praw­dzi­we przez­nacze­nie człowieka to ta­lent, który na­bywa od dziec­ka i nig­dy nie może się z nim rozstać. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 16 maja 2011, 01:13

Słowa nic nie znaczą, kiedy zro­zumiemy, że są niską oceną życia bo wy­soką oceną życia są tak nap­rawdę czyny. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 11 maja 2011, 00:15

Słowo jest fun­da­men­tem a czyn bu­duje wszystko. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 8 maja 2011, 17:18

Naj­mocniej­szą stroną u człowieka wrażli­wego jest ekspresja 

aforyzm
zebrał 83 fiszki • 7 maja 2011, 15:00

Spa­cero­wanie zaczy­na być zbyt nud­ne kiedy uczysz się latać 

myśl
zebrała 25 fiszek • 1 maja 2011, 00:32
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CASTOR

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność